0341 - 561531

Direct uw afspraak plannen

Kwaliteit

Kwalitatief hoogwaardige zorg staat bij ons hoog op de agenda. Zowel voor de Fysiotherapie als de Haptonomie. Het is onze uitdaging om samen met collega’s, vanuit verschillende expertises, te kijken hoe we onze cliënten kunnen helpen om de beste zorg te bieden op weg naar minder klachten en meer zelfredzaamheid.

Reacties van cliënten en verwijzende zorgverleners zijn het bewijs: Gezondheidspraktijk Mesrits levert topkwaliteit. Uiteraard voldoen we aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen. Zowel voor fysiotherapie als haptonomische begeleiding zijn we aangesloten bij beroepsorganisaties en registers. Bovendien werken we continu aan het behouden en verbeteren van onze kwaliteit.

Cursussen en bijscholing
De specialisten van Gezondheidspraktijk Mesrits houden hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil. De fysiotherapeuten volgen regelmatig cursussen, bij- en nascholingen met al doel om bestaande kennis te verdiepen en de horizon te verbreden. Op die manier dagen we onszelf uit steeds kritisch naar onszelf te kijken. Zo kunnen we nog verder in het vak groeien. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan immers ook niet stil!

Overleg
Alle therapeuten komen wekelijks voor overleg bijeen. We delen de opgedane kennis van de bijscholingen en cursussen met elkaar. Ook is er hier ruimte om inhoudelijk te overleggen over patiënten. Bijvoorbeeld als er iemand in de praktijk is gekomen met een bijzondere klacht, of als bij iemand het verwachte herstel uitblijft. Zo kunnen we onze kennis delen en onze kwaliteit verbeteren. Samen weet je meer dan alleen!

Toppraktijk

Onze verwijzers en cliënten laten het regelmatig weten: ze vinden onze praktijk ‘top’. Toch voeren wij geen keurmerken als TopZorg, Pluspraktijk of HKZ. Dat is een bewuste keuze, die voortvloeit uit zorgvuldig onderzoek. Dergelijke predicaten stellen extreme eisen aan dossiervorming. Zo extreem dat het de kwaliteit van de behandeling aantast.

Natuurlijk hebben we onderzocht of we onze administratie aan deze eisen konden laten voldoen zonder de kwaliteit van de behandelingen aan te tasten. Dat bleek niet mogelijk. We vinden dat het niet in uw belang is, dat we veel tijd besteden aan de genoemde eisen. Dat past absoluut niet bij onze taakopvatting als professionele zorgverleners.

Omdat wij deze keurmerken niet voeren, kan het beeld ontstaan dat andere praktijken hun kwaliteit beter op orde hebben. Dat stoort ons uiteraard, maar het is ook een stimulans: elke dag opnieuw laten we zien dat dit beeld niet klopt. De positieve reacties van zorgverleners en cliënten onderstrepen dat.